81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์สินค้าขายดี

  Online: 1 user(s)

  สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

  วันนี้
  74
  เมื่อวาน
  69
  เดือนนี้
  2,287
  เดือนที่แล้ว
  3,998
  ปีนี้
  12,913
  ปีที่แล้ว
  0


    หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
  หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

    

  สินค้าที่ชอบ (0)
    

  สินค้าที่ชมแล้ว (0)
    

  เปรียบเทียบ (0)
    

  ตะกร้าสินค้า (0)
    

  ShopCart
    

  หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


  sale


  ข้อมูลสินค้า Product Info
  ชือสินค้า:81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
  วันที่อัพเดท:02-05-2023
  ผู้ข้าชม:239
  ข้อมูลโดยย่อ:

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
  ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  กรุณาเลือกรายการสินค้า

  81314
        ชื่อสินค้า:หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
        ราคา:130.00 บาท 119.00 บาท ประหยัด 11 บาท -8%
        ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
        ขนาด/น้ำหนัก:87 หน้า - -

   
  กรุณาระบุจำนวน


          
  ประเภทของการวิจัยในทางรัฐศาสตร์

   การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ความหมาย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเจาะลึกและละเอียด และที่สำคัญผู้วิจัยจำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปผูกพันใกล้ชิดกับสิ่งที่ตนเองกำลังศึกษาวิจัยด้วย

  ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ แยกพิจารณาได้ดังนี้

  1. การตีความปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเจาะลึก โดยพยายามเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์จากการศึกษาความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ค่านิยม แรงจูงใจ ตลอดจนวัฒนธรรม
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลข ด้วยวิธีการ คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ผู้ไขข่าว การศึกษาประวัติชีวิต การสัมภาษณ์ การให้แสดงความในใจ เป็นต้น
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิจารณญาณของผู้ทำการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และตีความข้อมูลเป็นสำคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงตรรกะ โดยอาศัยทฤษฎีเชิงเหตุและผล

  ข้อดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
  1) เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
  2) เปิดโอกาสให้ผู้ทำการวิจัยได้แสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเต็มที่
  3) เหมาะสำหรับการวิจัยที่หน่วยการวิเคราะห์ไม่มากนัก

  ข้อเสียของการวิจัยเชิงคุณภาพ
  1) ไม่เหมาะกับหน่วยการวิจัยจำนวนมาก
  2) การตีความข้อมูลและการสร้างข้อสรุปโดยอาศัยวิจารณญาณ อาจจะส่งผลต่อการสรุปได้
  3) ข้อสรุปที่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวหรือเฉพาะหน่วยสำหรับการวิเคราะห์ที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนของหน่วยการวิเคราะห์อื่นๆ

   การวิจัยเชิงปริมาณ

  ความหมาย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง แต่จะไม่เป็นการศึกษาแบบเจาะลึกอย่างละเอียด ที่เป็นเช่นนี้เพราะการวิจัยเชิงปริมาณนั้น บางครั้งเป็นการศึกษาเพื่อยืนยันหรือทดสอบสิ่งที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้ว แต่วิจัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น และที่สำคัญการวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักและใช้วิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

  ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ แยกพิจารณาได้ดังนี้

  1. การตีความปรากฏการณ์ทางสังคมจะเน้นไปที่การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือสาเหตุของปรากฏการณ์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญ
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขก่อนจะนำไปทำการวิเคราะห์ ส่วนวิธีการเก็บ คือ การสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว การทดลอง การออกแบบสอบถาม เป็นต้น
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นเอาวิธีการทางสถิติมาใช้เป็นสำคัญ อนึ่ง วิธีการทางสถิติสามารถนำมาใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพได้ หากแต่ต้องแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขเสียก่อน

  ข้อดีของการวิจัยเชิงปริมาณ
  1) เหมาะสำหรับหน่วยการวิเคราะห์จำนวนมาก
  2) สามารถนำไปอธิบายหน่วยศึกษาที่ยังไม่ได้ศึกษาได้
  3) ไม่ใช้วิจารณญาณ ผลการวัดจึงน่าจะมีความแน่นอนเที่ยงตรงมากกว่า

  ข้อด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ
  1) ไม่สามารถทำการศึกษาได้อย่าลึกซึ้ง
  2) ผู้ทำการวิจัยต้องมีความรู้ทางสถิติเป็นอย่างดี
  3) การศึกษาหน่วยสำหรับการวิเคราะห์เพียง 1-2 หน่วย ใช้วิธีเชิงปริมาณไม่ได้  === ยังไม่มีความเห็น ===

  ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
  ความพึงพอใจ (Rating)
  *
  *
  กรุณากรอกรหัส 4 ตัว  === ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

  กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น     ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

  รหัสสินค้า: 41322
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 130.00 บาท

  พิเศษ 119.00 บาท -8%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41232 กฎหมายอาญา 2

  รหัสสินค้า: 41232
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41212 กฎหมายแพ่ง 2

  รหัสสินค้า: 41212
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 129.00 บาท

  129.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

  รหัสสินค้า: 41321
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  155.00 บาท --35%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

  รหัสสินค้า: 41213
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

  รหัสสินค้า: 41341
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  115.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

  รหัสสินค้า: 41211
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

  รหัสสินค้า: 80206
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 150.00 บาท

  พิเศษ 139.00 บาท -7%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  10103 ทักษะชีวิต

  รหัสสินค้า: 10103
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  119.00 บาท --3%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  รหัสสินค้า: 81416
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80203
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80101
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 65.00 บาท

  65.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

  รหัสสินค้า: 41342
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


    

   

  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

  Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com