81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
Online: 10 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
90
เมื่อวาน
227
เดือนนี้
1,074
เดือนที่แล้ว
2,489
ปีนี้
24,298
ปีที่แล้ว
0


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


sale


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
วันที่อัพเดท:07-11-2023
ผู้ข้าชม:381
ข้อมูลโดยย่อ:

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

81314
      ชื่อสินค้า:หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:130.00 บาท 119.00 บาท ประหยัด 11 บาท -8%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 8 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:67 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
ประเภทของการวิจัยในทางรัฐศาสตร์

 การวิจัยเชิงคุณภาพ

ความหมาย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเจาะลึกและละเอียด และที่สำคัญผู้วิจัยจำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปผูกพันใกล้ชิดกับสิ่งที่ตนเองกำลังศึกษาวิจัยด้วย

ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ แยกพิจารณาได้ดังนี้

1. การตีความปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเจาะลึก โดยพยายามเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์จากการศึกษาความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ค่านิยม แรงจูงใจ ตลอดจนวัฒนธรรม
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลข ด้วยวิธีการ คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ผู้ไขข่าว การศึกษาประวัติชีวิต การสัมภาษณ์ การให้แสดงความในใจ เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิจารณญาณของผู้ทำการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และตีความข้อมูลเป็นสำคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงตรรกะ โดยอาศัยทฤษฎีเชิงเหตุและผล

ข้อดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
2) เปิดโอกาสให้ผู้ทำการวิจัยได้แสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเต็มที่
3) เหมาะสำหรับการวิจัยที่หน่วยการวิเคราะห์ไม่มากนัก

ข้อเสียของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ไม่เหมาะกับหน่วยการวิจัยจำนวนมาก
2) การตีความข้อมูลและการสร้างข้อสรุปโดยอาศัยวิจารณญาณ อาจจะส่งผลต่อการสรุปได้
3) ข้อสรุปที่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวหรือเฉพาะหน่วยสำหรับการวิเคราะห์ที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนของหน่วยการวิเคราะห์อื่นๆ

 การวิจัยเชิงปริมาณ

ความหมาย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง แต่จะไม่เป็นการศึกษาแบบเจาะลึกอย่างละเอียด ที่เป็นเช่นนี้เพราะการวิจัยเชิงปริมาณนั้น บางครั้งเป็นการศึกษาเพื่อยืนยันหรือทดสอบสิ่งที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้ว แต่วิจัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น และที่สำคัญการวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักและใช้วิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ แยกพิจารณาได้ดังนี้

1. การตีความปรากฏการณ์ทางสังคมจะเน้นไปที่การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือสาเหตุของปรากฏการณ์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญ
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขก่อนจะนำไปทำการวิเคราะห์ ส่วนวิธีการเก็บ คือ การสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว การทดลอง การออกแบบสอบถาม เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นเอาวิธีการทางสถิติมาใช้เป็นสำคัญ อนึ่ง วิธีการทางสถิติสามารถนำมาใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพได้ หากแต่ต้องแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขเสียก่อน

ข้อดีของการวิจัยเชิงปริมาณ
1) เหมาะสำหรับหน่วยการวิเคราะห์จำนวนมาก
2) สามารถนำไปอธิบายหน่วยศึกษาที่ยังไม่ได้ศึกษาได้
3) ไม่ใช้วิจารณญาณ ผลการวัดจึงน่าจะมีความแน่นอนเที่ยงตรงมากกว่า

ข้อด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ
1) ไม่สามารถทำการศึกษาได้อย่าลึกซึ้ง
2) ผู้ทำการวิจัยต้องมีความรู้ทางสถิติเป็นอย่างดี
3) การศึกษาหน่วยสำหรับการวิเคราะห์เพียง 1-2 หน่วย ใช้วิธีเชิงปริมาณไม่ได้=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

ชื่อ:
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถตั้งคำถามหรือร่วมแสดงความเห็นได้   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

รหัสสินค้า: 41322
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 130.00 บาท

พิเศษ 119.00 บาท -8%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com