81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์สินค้าขายดี

  Online: 2 user(s)

  สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

  วันนี้
  74
  เมื่อวาน
  69
  เดือนนี้
  2,287
  เดือนที่แล้ว
  3,998
  ปีนี้
  12,913
  ปีที่แล้ว
  0


    หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
  หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

    

  สินค้าที่ชอบ (0)
    

  สินค้าที่ชมแล้ว (0)
    

  เปรียบเทียบ (0)
    

  ตะกร้าสินค้า (0)
    

  ShopCart
    

  หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


  sale


  ข้อมูลสินค้า Product Info
  ชือสินค้า:81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
  วันที่อัพเดท:02-05-2023
  ผู้ข้าชม:243
  ข้อมูลโดยย่อ:

  81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
  ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  กรุณาเลือกรายการสินค้า

  81427
        ชื่อสินค้า:กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
        ราคา:160.00 บาท 149.00 บาท ประหยัด 11 บาท -7%
        ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
        ขนาด/น้ำหนัก:162 หน้า - -

   
  กรุณาระบุจำนวน


          
  ลักษณะของกฎหมายโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ

  1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ กล่าวคือต้องมีข้อความบ่งบอกการให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฎฐาธิปัตย์ การใช้อำนาจของรัฏฐาธิปัตย์อาจมีวิธีแต่งต่างกันขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ
  3. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ใช่เพื่อบังคับหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
  4. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ กล่าวคือ ให้อำนาจรัฐดำเนินการแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

  นักนิติศาสตร์ได้แบ่งประเภทของกฎหมาย ไว้ดังต่อไปนี้

  1. แบ่งตามลักษณะแห่งการใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  1.1 กฎหมายสารบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลโดยตรงทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
  1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่จัดวางระเบียบและวิธีการให้สิทธิหน้าที่หรือข้อห้ามข้อบังคับ ฉะนั้น จึงเป็นบทบัญญัติที่กำหนดวิธีการดำเนินคดีตั้งแต่ต้นจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดี

  2. แบ่งตามลักษณะแห่งข้อความในบทบัญญัติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  2.1 กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐซึ่งถือว่ารัฐคือผู้ปกครองในขณะที่ประชาชนคือผู้ใต้ปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสงบสุขทั่วไปของสังคม กำหนดสิทธิหน้าที่ของพลเมืองอันพึ่งมีต่อรัฐ อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการปกครอง กฎหมายอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  2.2 กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะเท่าเทียมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายเอกชน คือกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคล พลเมือง  อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง บรรดากฎข้อบังคับอันเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความตกลงที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

  3. แบ่งโดยยึดเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลัก  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  3.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายที่บัญญัติโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีตัวตนในรูปลายลักษณ์อักษร
  3.2 กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายที่มิได้มีการบัญญัติขึ้นโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติหากแต่เกิดจากการตัดสินคดีหรือคำพิพากษาของศาลแต่ละเรื่อง จนถือได้ว่าเป็นจารีตประเพณีที่มีผลบังคับได้เป็นกฎหมาย

  4. แบ่งตามลักษณะสภาพบังคับ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
  4.1 กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางแพ่ง ได้แก่ กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์
  4.2 กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญา ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นๆ  === ยังไม่มีความเห็น ===

  ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
  ความพึงพอใจ (Rating)
  *
  *
  กรุณากรอกรหัส 4 ตัว  === ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

  กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น     ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

  รหัสสินค้า: 41322
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 130.00 บาท

  พิเศษ 119.00 บาท -8%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41232 กฎหมายอาญา 2

  รหัสสินค้า: 41232
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41212 กฎหมายแพ่ง 2

  รหัสสินค้า: 41212
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 129.00 บาท

  129.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

  รหัสสินค้า: 41321
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  155.00 บาท --35%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

  รหัสสินค้า: 41213
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

  รหัสสินค้า: 41341
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  115.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

  รหัสสินค้า: 41211
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

  รหัสสินค้า: 80206
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 150.00 บาท

  พิเศษ 139.00 บาท -7%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  10103 ทักษะชีวิต

  รหัสสินค้า: 10103
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  119.00 บาท --3%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  รหัสสินค้า: 81416
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80203
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80101
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 65.00 บาท

  65.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

  รหัสสินค้า: 41342
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


    

   

  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

  Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com