80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทยสินค้าขายดี

  Online: 1 user(s)

  สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

  วันนี้
  73
  เมื่อวาน
  69
  เดือนนี้
  2,287
  เดือนที่แล้ว
  3,998
  ปีนี้
  12,913
  ปีที่แล้ว
  0


    หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
  หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

    

  สินค้าที่ชอบ (0)
    

  สินค้าที่ชมแล้ว (0)
    

  เปรียบเทียบ (0)
    

  ตะกร้าสินค้า (0)
    

  ShopCart
    

  หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


  sale


  ข้อมูลสินค้า Product Info
  ชือสินค้า:80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
  วันที่อัพเดท:02-05-2023
  ผู้ข้าชม:308
  ข้อมูลโดยย่อ:

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
  ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  กรุณาเลือกรายการสินค้า

  80206
        ชื่อสินค้า:ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
        ราคา:150.00 บาท 139.00 บาท ประหยัด 11 บาท -7%
        ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
        ขนาด/น้ำหนัก:138 หน้า - -

   
  กรุณาระบุจำนวน


          
   แนวคิดในการพัฒนาชนบท 3 แนวคิด

  1. แนวคิดการพัฒนาชนบทจากรัฐสู่สังคม เป็นแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่ารัฐ/รัฐบาลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชนบท ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มนโยบาย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ควบคุมการนำนโยบายไปปฏิบัติและผู้ประเมินผลและผลกระทบของนโยบาย เรียกกันว่าแบบเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (Top-down rural development) ในกรณีของประเทศไทยการพัฒนาชนบทของไทยส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในกรณีแนวคิดนี้ (ยกเว้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘)

  2. แนวคิดการพัฒนาชนบทจากสังคมสู่รัฐ เป็นแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบสมัยใหม่ ซึ่งเรียกว่า กระบวนการการพัฒนาชนบทพึงมีการริเริ่มมาจากสังคม ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการการพัฒนาชนบท ซึ่งในกระบวนการของการพัฒนาชนบทต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการระดมสมอง มีการทำประชาพิจารณ์ และการลงประชามติ เป็นต้น แนวคิดการพัฒนาแบบนี้เรียกว่า แบบเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up rural development)

  3. แนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน การพัฒนาชนบทเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในทางปฏิบัติ การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานจึงเป็นการบูรณาการแนวคิด นโยบาย ยุทธวิธี และทรัพยากรต่างๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในชนบท ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการ และฝ่ายประชาชน เป็นที่ยอมรับกันว่าแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานน่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าสองแนวคิดแรกที่มีข้อจำกัดต่างๆ  === ยังไม่มีความเห็น ===

  ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
  ความพึงพอใจ (Rating)
  *
  *
  กรุณากรอกรหัส 4 ตัว  === ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

  กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น     ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

  รหัสสินค้า: 41322
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 130.00 บาท

  พิเศษ 119.00 บาท -8%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41232 กฎหมายอาญา 2

  รหัสสินค้า: 41232
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41212 กฎหมายแพ่ง 2

  รหัสสินค้า: 41212
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 129.00 บาท

  129.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

  รหัสสินค้า: 41321
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  155.00 บาท --35%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

  รหัสสินค้า: 41213
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 139.00 บาท

  139.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

  รหัสสินค้า: 41341
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  115.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

  รหัสสินค้า: 41211
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

  รหัสสินค้า: 80206
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 150.00 บาท

  พิเศษ 139.00 บาท -7%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  10103 ทักษะชีวิต

  รหัสสินค้า: 10103
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 115.00 บาท

  119.00 บาท --3%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  รหัสสินค้า: 81416
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80203
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

  รหัสสินค้า: 80101
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

  รหัสสินค้า: 41343
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 65.00 บาท

  65.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

  41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

  รหัสสินค้า: 41342
  แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
  ราคาปกติ 55.00 บาท

  55.00 บาท -0%

  สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0       

  ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


    

   

  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

  Copyright © 2023 ติวเตอร์กรุ๊ป.com